Μελή της Ελληνική ομάδα διάσωσης ολοκληρώνει την εκπαίδευση πυρόσβεσης

10 μέλη του παραρτήματος Λέσβου παρακολούθησαν την καθιερωμένη ετήσια εκπαίδευση απο το Πυροσβεστικό Σώμα στα πλαίσια της πιστοποιήσης της Πολιτκής Προστασίας. Συνολικά το 90% των τακτικών μελών μας έχουν πιστοποιηθεί σε δασοπροστασία και δασοπροστασία.

elEL
en_USEN elEL